Pøehled

Visual LightBox JS je programový prùvodce, který zdarma a jednoduše pomáhá vytváøet webové foto galerie, založený na slavném skriptu LightBox2, nìkolika kliknutími bez napsání jediného øádku kódu.

Jen táhnìte puste vaše fotografie do okna Visual LightBoxu, stisknìte "Publikovat" a vaše vlastní webová galerie s nádhernými efekty LightBoxu 2 se okamžitì otevøe ve vašem prohlížeèi! Žádný javascript,css,kódování html, žádná editace obrázkù, jenom kliknete a vaše galerie je hotova.

Visual LightBox for Windows   Visual LightBox for MAC

Vlastnosti Visual LightBoxu:

photo gallery for my web site

Pøíklad

Exemple de Galerie Lightbox 2

Následující sada obrázkù byla vytvoøena Visual Lightboxem. Kliknìte na jakýkoliv obrázek pro spuštìní galerie Lightbox2.


Pøíklad nahoøe je demo použití Lighboxu vložením pøímo do stránky. Galerie vytvoøená Visual Lightboxem je umístìna dovnitø vzhledu stránky. Mùžete také zkontrolovat 'celostránkovou demo galerii'. Tento pøíklad použije pro zobrazení galerie celou plochu prohlížeèe.

gallery website tutorial

Stáhnout Visual LightBox


Stáhnout Visual LightBox Stáhnout zdarma
pro Windows
Stáhnout Visual LightBox Stáhnout zdarma
pro MAC

Visual LightBox JS je zdarma pro nekomerèní použití.

Pro komerèní použití je vyžadován malý poplatek. Visual LightBox Business Edition dále nabízí možnost odstranit øádek s odkazem na stránku Visual LightBox.com stejnì jako možnost umístit na obrázky vaše vlastní logo. Po dokonèení platby prostøednictvím zabezpeèeného formuláøe ihned obratem obdržíte emailem licenèní klíè, který pøemìní Free verzi Visual LightBoxu na Business edici. Mùžete si vybrat nejvýhodnìjší zpùsob provedení platby: kreditní kartu, bankovní pøevod, šek, PayPal atd. Business edici mùžete získat i zdarma, pomùžete-li nám s pøekladem Visual LightBoxu do vašeho mateøského jazyka, pro další podrobnosti nás prosím kontaktujte

Koupit Visual LightBox Koupit Business Edition
Windows

$49
Single Website
$69
Unlimited Websites
Koupit Visual LightBox Koupit Business Edition
MAC

$49
Single Website
$69
Unlimited Websites
art gallery web page design

Podpora

Pro øešení problémù, nápady na nové funkce a obecnou pomoc kontaktujte Zákaznickou podporu na . Pøiložte podrobnosti o vašem prohlížeèi, operaèním systému, verzi Visual LightBoxu a odkaz (nebo odpovídající kód).

RELATED