Genel Bakýþ

Visual LigtBox JS ünlü LightBox2 scripti ile hazýrlanmýþ tek bir satýr bile kod yazmanýza gerek kalmadan bir kaç týklama ile kolayca web fotoðraf galerileri oluþturabileceðiniz bir programdýr.

Fotoðraflarýnýzý tutun ve Visual LightBox penceresinin içine býrakýn, "Yayýnla" yý týklayýn ve kendi web galeriniz güzel lightbox 2 efekleriyle birlikte tarayýcýnýzda açýlacaktýr. Ne javascripts,ne css, ne html coding, ne resim düzenleme hiç birine gerek yok. Sadece tek bir týkla galeriniz hazýr.

Visual LightBox for Windows   Visual LightBox for MAC

Visual LightBox'ýn Özellikleri

windows live gallery web page

Örnek

Lightbox 2 galeri örneði

Aþaðýdaki resimler Visual Lightbox kullanýlarak hazýrlanmýþtýr.LightBox2 galerisini görmek için herhangi bir resmi týklayýn.


Yukarýdaki örnek Lightbox demosunun sayfa içinde uygulanmýþ halidir.Galeri Visual lightbox ile sayfa düzeninin içine yerleþtirilerek oluþturulmuþtur. Ayrýca tam sayfa demo galerisinede göz atmak isteyebilirsiniz. Bu örnek galeriyi göstermek için tarayýcýnýn bütün alanýný kullanmaktadýr.

ajax web photo album

Visual LightBox indir


Ýndir Visual LightBox Windows Versiyonunun
Bedava Ýndir
Ýndir Visual LightBox MAC Versiyonunun
Bedava Ýndir

Visual LightBox JS ticari olmayan kullanýmlar için bedavadýr.

Ticari kullanýmlarda küçük bir ücret ödenmesi gerekmektedir.Visual LightBox Ýþletme Versiyonu size Visual LightBox.com adresini resimlerinizden silebilmenizi saðlaðdýðý gibi resimlere kendi logonuzuda koyabilmenizi saðlar. Güvenli form aracýlýðý ile ödemeyi yapmanýzdan hemen sonra Bedava Versiyonu Ýþletme Versiyonuna çeviren lisans anahtarýný içeren bir mail alacaksýnýz.En güvenli ödeme yollarýndan istediðinizi seçebilirsiniz: Kredi Kartý , Havale , Çek , PayPal vb. Ayrýca eðer bize Visual LightBox ý kendi ana dilinize çevirmede yardým ederseniz Visual LightBox Ýþletme Versiyonunu bedava alabilirsiniz, lütfen daha fazla bilgi için bizimle iletiþime geçiniz: .

Satýn Visual LightBox Satýn al Ýþletme Versiyonu Windows
$49
Single Website
$69
Unlimited Websites
Satýn Visual LightBox Satýn al Ýþletme Versiyonu MAC
$49
Single Website
$69
Unlimited Websites
photo album for web page

Destek

Sorun giderme, özellik isteði ve genel yardýmlar için müþteri destek servisiyle iletiþime geçin: . Tarayýcýnýzý, iþletim sisteminizi Visual LightBox versiyonunuzu ve ilgili linkleri ve kodlarý göndermeyi unutmayýnýz.

RELATED